Координати на дупка

В Парламента Павел шопов дава пълна характеристика и точни координати на една старозагорска дупка.

gospodari_na_efira_official