X, Pavell & Venci Venc' , DEE, Donna, Shosho - FUCK LOVE

Една песен изразяваща една и съща гледна точка през шест различни призми !
Музика : Николай Николов (X), Павел Николов, Йордан Зайков, Данийл Стойчев ;
Текст : X, Pavell, Venci Venc', Dee, Shosho

pavell_venci_venc