Панайотов: До половин година САЩ трябва да има изработена стратегия за Черноморския регион

Панайотов: До половин година САЩ трябва да има изработена стратегия за Черноморския регион

Nova News