ПРЕГОВОРИ ЗА ПАРИ: Какво се разбраха партиите за заплатите и пенсиите