Родители на дете със Синдрома на Даун вдъхновиха други двойки със същия проблем