След 30-годишно отсъствие един български велосипед, символ на отминалите години, се възражда

След 30-годишно отсъствие един български велосипед, символ на отминалите години се възражда. Но днес е с нова, модерна визия. Хората пък го припознават и го търсят, не само от носталгия, а и защото е удобен. Ще превземе ли българското колело и европейските пазари, предстои да видим.

TV Evropa