Музикалният спектакъл "На нея с обич! Емил Димитров" се завръща на сцената

В ролята на незабравимия изпълнител влиза Даниел Цочев

Събуди се