Челен сблъсък - Луна срещу Кичка!

Коментаторите - "ще отстъпи ли Луна леглото?"

VIP Brother 2018