Малинката изпълнява „I'm So Excited" на The Pionter Sisters | Маскираният певец

Малинката изпълнява „I'm So Excited" на The Pionter Sisters | Маскираният певец