ОЧИТЕ изпълнява „Paranoid” на Black Sabbath | „Маскираният певец”