Букетът изпълнява "Horchat Hai Caliptus" на Ishtar | „Маскираният певец"

Букетът изпълнява "Horchat Hai Caliptus" на Ishtar | „Маскираният певец"