„РЕКИТЕ НА СОФИЯ”: Каналите в града се превръщат в паркове