Екипи на РЗИ и полицията проверяваха заведенията през изминалата нощ

Екипи на РЗИ и полицията проверяваха заведенията през изминалата нощ