Rock Rock Rock (2010) / Рок, рок, рок Е02

Превод и редакция: tuci8710
QC: bealonenomore

Eastern Spirit