hlds.ехе До часовника

Тука ще ви обесня как да сложите иконата на сървара долу в дясно на ъгала при чесовника. посетете: http://itanium-servers.net/

mladen_boks