Социолог: Политиката на гъвкавост на ПП е силно ограничена