8-хилядната история на съвременните езици

В началото бил Анадолският език, на който се разговаряло е зeмите на Анадола. Всички индоевропейски езици и диалекти, които познаваме в днешно време, произхождат точно оттам. Анадола е била разположена на територията на съвременна Турция.

pamela18