Тримата От Запаса - маршировката

Георги Парцалев, Никола Анастасов, Кирил Господинов и Вълчо Камарашев

iosarian