VBox7 logo

Какви умения са необходими за успех в креативната индустрия?

14 19.07.2019 Инфо

Бъдещето на творческото и новаторско мислене
Гости: Антони Христов и Милин Джалалиев - ARC Academy