Столично училище отвори врати едва за 15 от общо 1300 деца