Европейска седмица на движението и спорта 2013

Откриване на Move Week - Европейска седмица на движението и спорта
Move Week е ежегодна седмица на движението и спорта провеждана в цяла Европа, за да окуражи по-мащабно участие във физически дейности и спорт.
Седмицата се провежда в цяла Европа в перио

flashmediaofficial