„Пресечна точка”: За партийните кандидати, парите за живот и забавените ваксини