Протестът тръгна от Съдебната палата и стигна до Министерски съвет

vestibg