Свещи в памет на Св. Неделя горят в скалния параклис над гр. Рила

ГЛАСЪТ НА