53 плажа по Южното Черноморие са неохраняеми

53 плажа по Южното Черноморие са неохраняеми

ГЛАСЪТ НА