ТЕСТ: Със сигурност обичаш животните, но какво знаеш за тях?

10 237 14.10.2021

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Към кой клас животни спада змиорката?

Въпрос 2 / 5

Къде се намира сърцето на скаридата?

Въпрос 3 / 5

Окото на щрауса е по-голямо от мозъка му.

Въпрос 4 / 5

Кое от изброените животни не може да скача?

Въпрос 5 / 5

Кое от изброените животни има най-голяма продължителност на живота?

Още от Пробвай се