ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с тези базови въпроси по биология?

2 790 23.06.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

В екосистемата постоянно се извършва:

Въпрос 2 / 5

Най-високото равнище на биологична организация на Земята е: 

Въпрос 3 / 5

Общото между митохондриите и ядрото е наличието на: 

Въпрос 4 / 5

Кое от изброените вещества е продукт от цикъла на Кребс? 

Въпрос 5 / 5

Анаболитният характер на процесите в цикъла на Калвин се определя от: 

Още от Quizz Box