ТЕСТ: Само истински умници могат да се справят с тези главоблъсканици!

18 671 20.01.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Бай Иван има 4 дъщери. Всяка от дъщерите му има един брат. Колко деца има бай Иван?

Въпрос 2 / 5

Имам 3 торти, като съм нарязал всеки на по 8 парчета. Три четвърти от парчетата раздадох на близки. Колко парчета имам за себе си?

Въпрос 3 / 5

Аз съм по-голямо от 110 и по-малко от 120. Сумата от числата ми е равна на 9. Кое число съм аз?

Въпрос 4 / 5

Към едно число добавих 7 и умножих резултата. Получих 34. Кое е това число?

Въпрос 5 / 5

Ася е с 21 години по-голяма от сина си. Преди две години тя беше 4 пъти по-голяма от него. На колко години е сега? 

Още от Quizz Box