ТЕСТ: Отговори на тези въпроси и разбери интелектуалец ли си

6 581 04.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Романът "Мъртви души" е написан от?

Въпрос 2 / 5

На кой от философите е твърдението, че "Бог е мъртъв"?

Въпрос 3 / 5

Просвещението е интелектуално и философско движение в Европа през кои векове?

Въпрос 4 / 5

Кои са основните идеи на Просвещението?

Въпрос 5 / 5

Галилео Галилей е?

Още от Quizz Box