ТЕСТ: Само 10% от българите знаят значението на тези думи

15 956 02.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Какво е значението на думата "зъркели"?

Въпрос 2 / 5

Какво е означавала в миналото думата "бабун"?

Въпрос 3 / 5

Какво е значението на думата "милет"?

Въпрос 4 / 5

Какво е значението на думата "ведунство"?

Въпрос 5 / 5

Какво е значението на думата "губер"?

Още от Quizz Box