ТЕСТ: Само хора с високо IQ могат да се справят с тези задачи по математика

19 846 21.07.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Попълни редицата: 8, 16, 32,...?

Въпрос 2 / 5

Ако броим от 1 до 100, колко пъти ще срещнем числото 7?

Въпрос 3 / 5

Колко са ъглите в един куб?

Въпрос 4 / 5

Ако 3+5=9, а 5+5=10, то на колко е равно 3?

Въпрос 5 / 5

Страните на правоъгълник са съответно 7 и 2 см. На колко е равна обиколката му?

Още от Quizz Box