ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с въпросите от изпита по български език за след 7 клас?

6 875 17.06.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Коя от посочените думи НЕ е причастие?

Въпрос 2 / 5

В коя от опциите са изброени само предлози?

Въпрос 3 / 5

Коя творба се свързва с понятието ода?

Въпрос 4 / 5

Кое твърдение НЕ е вярно?

Въпрос 5 / 5

Към какво се стреми юнакът във „Вятър ечи, Балкан стене“?

Още от Пробвай се