Going Wild

Земята се споделя от човекa и животните. Свръхексплоатацията на природните ресурси лишава животните от ключови местообитания. „Going Wild“ изследва устойчиви алтернативи за защита на застрашените видове.
cool the part
Инфо