VBox7 logo

moonwife

това е моя свят..и това, в което вярвам...и искам такива съседки...с които да чакаме...тропота на Единствените нозе...

*********************************************************

"...в основата на всяка сграда (на тази виенска
улица) отляво или отдясно на портата, имаше издлъбани каменни ниши
...............
жената взе фенер от дървената кухненска маса и като нямаше кибрит, нито пари...напъна жили, за да намери утринно въгленче, което не се беше унесло в сън, та разгоря пламък...
вдигна фенера над главата си, за да може окото му да прехвърли ъгъла на най-далечната къща и да стигне оттатък реката, за да види отвисоко - идва ли мъжа й....
Когато клепките й поръсиха толкова сняг, че затрупаха обувките й догоре, жената усети студа...не видя, но почувства танца на синьо-червената му четка по кожата си...това право, да докосва това тяло, имаше само мъжа, който все не идваше...

тогава й хрумна да остави фенера пред прага, та да освети стъпките на любимия към дома. Жената се надвеси да направи завет, защото нямаше друг огън...и друг мъж нямаше...и скъта фенера в малката ниша...

когато видяха, иззад заскрежените прозорци какво направи съседката им, другите жени по улицата, също извадиха фенери...Която нямаше ниша до прага - издълба я с каквото можа: с жадни нокти, с остър език, с обичливи очи...

а после се връщаха обратно към самотата си...но не успяха да й се отдадат докрай, защото откъм мрака на реката се зададе неочакван от никоя тропот....на мъжки нозе....."
cool bg