princessofegypt

~m~m~m~ ★MAR4ELA95★ ~m~m~m~
★ ★ ★

★ Защото Бог толкова възлюби света,че даде Своя Единороден Син,за да не погине
нито един,
който вярва в Него,но да има вечен живот.Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света,
но да бъде светът спасен чрез Него.Който вярва в Него,не е осъден; който не вярва,е вече осъден,защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.И това е осъждението: светлината дойде на света,и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината,защото делата им бяха зли.Понеже всеки,който върши зло,мрази светлината,и не отива към светлината,
да не би да се открият делта му; но който постъпва според истината,отива към светлината,за да се явят делата му,понеже са извършени по Бога. (Йоан 3:16-21) ✰ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Аз съм човекът, когото тормозеше като малък...
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък...
Аз съм човекът, който те отвращаваше...
Аз съм човекът, на когото се подиграваше...
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден...
Аз съм човекът, който седеше безмълвно, смутен...
Аз съм човекът, който носи болка в очите си...
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си...
Аз съм човекът, живял в страх и насилие толкова време...
Аз съм човекът, разрушен от това време...
Аз съм човекът, който се давеше в презрение...
Аз съм човекът, който проклинаше своето рождение...
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление...
Аз съм човекът, от твоето поколение...
Аз съм човекът, чието име не знаеш...
Аз съм човекът, за когото нехаеш...
Ти мислиш, че е готино да си свиреп...
но и аз съм човек, като теб...
cool grp
Инфо