quadvert

www.Quadvert.com е първият в България мултикоптер за заснемане от въздуха с високо качество. Единственият който излъчва на живо от въздуха за новинарски емисии и единствените прилагали дрон журналистика в България. Най-високо качество на заснеманите кадри
с най-високо технологично оборудване. Въздушна фотография, заснемане на клипове от високо, отразяване на събития - можете да покажете един различен и впечатляващ ъгъл :)
cool bg avt
Инфо