samozashtita

ТИУН - Българско бойно учение - създадено от почетния офицер от специалните сили - майор Ивайло Франц - за действие с/у насилие и смъртоносни опасности; за специална подготовка на военни, корпоративни и държавни ръководители, на талантливи деца и подрастващи;
за телесно-душевно съвършенство и постигане на най-високо управленско и воинско майсторство.
"ТИУН" - българска школа за висше управленско и бойно майсторство.
Постоянен курс: САМОЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛИЕ (3 нива)
Спецкурс: БОЙНА СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ (3 нива)
Спецкурс: СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЗА ШОФИРАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛИЕ В АВТОМОБИЛ И ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ
ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРОГРАМИ ЗА САМОЗАЩИТА, ЛИЧНА СИГУРНОСТ, СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ, БОЙНО И УПРАВЛЕНСКО МАЙСТОРСТВО
ВЪТРЕШНО-ФИРМЕНИ И ГРУПОВИ УРОЦИ, ОБУЧЕНИЯ, СЕМИНАРИ, ТИЙМБИЛДИНГИ И ПРОГРАМИ ЗА САМОЗАЩИТА, СПЕЦИАЛНИ УМЕНИЯ, БОЙНО И УПРАВЛЕНСКО МАЙСТОРСТВО
Създател и основен водещ - майор Ивайло Франц
Координати: 0879589078; samozashtita.eu
paypal.me/proektsamozashtita
cool bg avt part
Инфо