Какво става от малко фитнес

Ето резолтата от 1 година и 3 месеца на фитнес и малко Street Fitness

zvezdi97