#CCTVHET22 Бургас: Екипът вече е в морския град [01]