Lufthansa отчете рекордни загуби за 2020 година

Nova News