Интересен Опит С Жироскоп

Интересен Опит с Жироскоп, окачен на една връвчица

aragami