„Пресечна точка”: Политическият обзор на годината

„Пресечна точка”: Политическият обзор на годината