VBox7 logo

Библиотечен софтуер

214 01.11.2012 Инфо

инж. д-р Никола Бажлеков, Прима Софт. Семинар на СофтЛиб. Пловдив, 2012. Библиотечно работно място за самообслужване