Библиотечен софтуер

инж. д-р Никола Бажлеков, Прима Софт. Семинар на СофтЛиб. Пловдив, 2012. Библиотечно работно място за самообслужване

softlib_ood