Създаване Повдигната Леха, Зеленият Отбор- Фестивал на Семената 2015г

spirita