В София се проведе турнира „Сабята на Етрополски“

Nova News