Криви тротоари в село Кривня

Строителството им е струвало 3 милиона лева