За изборите по време на пандемия, бомбастичните празници и традициите и COVID-19.mp4

Темите коментираха Ненчо Балабанов, Божана Кацарова и Христиана Парова