VBox7 logo

По-добро от Ак 47

Ново пушкало конкуренция на АК 47 заслужава си да се види. АА12 новият звяр!