Мало Бучино – големи кражби!

Лицата на крадците са записани от охранителни камери, но все още полицията не ги е заловила