Уличен фитнес - започни и не се предавай [ Николай Михайлов ]

Прогрес в силовите набирания и флага :)

maxvolume666